สินค้า
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290420761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต ไอเอ็นดี5309เอฟ 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020410462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิลิน 5078 (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020960262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ซาวทีด อันเนียน วันฟ์ 6161-โอเอส(กลิ่นหอมทอด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021450262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290340761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นนม ซีเอ็ม-ไอดี5บีแซด
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020330462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค แอปเปิ้ลวูด 2502 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021120262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เวนด้าฟอส(อาร์) เอ็ม17 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021610262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660060861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
กลิ่นพีนัท พีเอ็น384พี 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020250462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002660461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค ออย เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021040262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค บีเอ็น9 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021530262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
กลิ่นวานิลลา โปรวานิล 7 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020160462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030220462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710260662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี เคเอ301 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021200262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290090761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ เอกซ์แทรกซ์ จี9168เอ็น
(กาแฟ)
กอท.ฮล. 99J2020080462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030140462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิ่นธรรมชาติ เมสควิท กริว 30665553.465 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020870262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ชาร์เด็กซ์ แอปเปิ้ลวู้ด 6023 จีเอฟ (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021360262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290250761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เนเชอรัล วานิลลา เฟลเวอร์ ดับเบิลยูโอเอ็นเอฟ เอ็ม1155พี (กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020240462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030060462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีเอส01 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020790262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
30665547 แนทเจอรอล กริลล์ เฟลเวอร์ (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021280262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290170761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: