สินค้า
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290330761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
สโมค เอ็มบี-12 ดราย (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021440262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เนเชอรัล โกโก้ เฟลเวอร์ ดับเบิลยูโอเอ็นเอฟ 
จี5103พี (กลิ่นโกโก้)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020320462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิ่นกริลล์ สแครปปิ้ง จีเอฟ อาร์เอ16003 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020800262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99I0100010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660050861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
นมผง
กอท.ฮล. 99H4021600262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030050462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002650461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราบีตาคัลเลอร์)
กอท.ฮล. 996710270662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290410761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
ยีสต์เอ็กแทรกท์ ทีดี11 (กลิ่นยีสต์สกัด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021520262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
โกโก้ เรซินอยด์ 3700 (กลิ่นโกโก้)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020400462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโม็คส อาร์เอ09081(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020880262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030130462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ชาร์เด็กซ์ เอ็ม-จีเอฟ (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021110262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี เคเอ106 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021230262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290240761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นกาแฟ 47-ไอดี5บีดับเบิลยู
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020230462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002640461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค สเปนนิส ปาปริก้า (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021030262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
30665649 อินเตอร์เนชั่นแนล กริลล์ เอฟแอล (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021390262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290160761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นมะพร้าว เอสเอ็น230พี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020150462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030210462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ชาร์เด็กซ์ เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020950262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ชาร์เด็กซ์ 9065 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021310262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290080761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นเฮเซลนัท 97405เอฟ 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020070462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: