สินค้า
สโมค แอปเปิ้ลวูด 2502 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021120262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เวนด้าฟอส(อาร์) เอ็ม17 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021610262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290290761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา เอช0057เอส
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020280462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002690461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค ออย เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021040262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค บีเอ็น9 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021530262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660010861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030010462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิลิน 5078 (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020960262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ซาวทีด อันเนียน วันฟ์ 6161-โอเอส(กลิ่นหอมทอด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021450262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290370761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต ไอดี5ซีไอ
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020360462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290040761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา 50176พี 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020030462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030090462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีเอส01 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020790262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
30665547 แนทเจอรอล กริลล์ เฟลเวอร์ (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021280262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290200761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นกาแฟ ดี9061ซี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020190462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002600461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710260662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี เคเอ301 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021200262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290120761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ บูสเตอร์ เจ8315พี (กลิ่นกาแฟ)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020110462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030170462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิ่นธรรมชาติ เมสควิท กริว 30665553.465 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020870262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ชาร์เด็กซ์ แอปเปิ้ลวู้ด 6023 จีเอฟ (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021360262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290280761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นทอฟฟี่ ดับเบิลยูซี172พี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020270462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002680461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค สเปนนิส ปาปริก้า (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021030262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ยีสต์เอ็กแทรกท์ ทีดี11 (กลิ่นยีสต์สกัด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021520262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290440761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
โปรวานิล 501 (กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020430462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: