สินค้า
สโมค แอปเปิ้ลวูด 2502 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021120262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เวนด้าฟอส(อาร์) เอ็ม17 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021610262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290290761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา เอช0057เอส
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020280462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002690461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค ออย เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021040262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค บีเอ็น9 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021530262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660010861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030010462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิลิน 5078 (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020960262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ซาวทีด อันเนียน วันฟ์ 6161-โอเอส(กลิ่นหอมทอด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021450262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290370761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต ไอดี5ซีไอ
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020360462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: