สินค้า
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660060861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
กลิ่นพีนัท พีเอ็น384พี 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020250462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002660461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค ออย เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021040262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค บีเอ็น9 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021530262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290420761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต ไอเอ็นดี5309เอฟ 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020410462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิลิน 5078 (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020960262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ซาวทีด อันเนียน วันฟ์ 6161-โอเอส(กลิ่นหอมทอด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021450262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290340761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นนม ซีเอ็ม-ไอดี5บีแซด
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020330462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค แอปเปิ้ลวูด 2502 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021120262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เวนด้าฟอส(อาร์) เอ็ม17 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021610262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เนเชอรัล วานิลลา เฟลเวอร์ ดับเบิลยูโอเอ็นเอฟ เอ็ม1155พี (กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020240462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030060462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีเอส01 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020790262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
30665547 แนทเจอรอล กริลล์ เฟลเวอร์ (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021280262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290170761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา โปรวานิล 7 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020160462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030220462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710260662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี เคเอ301 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021200262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290090761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ เอกซ์แทรกซ์ จี9168เอ็น
(กาแฟ)
กอท.ฮล. 99J2020080462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030140462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิ่นธรรมชาติ เมสควิท กริว 30665553.465 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020870262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ชาร์เด็กซ์ แอปเปิ้ลวู้ด 6023 จีเอฟ (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021360262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290250761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002650461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค สเปนนิส ปาปริก้า (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021030262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ยีสต์เอ็กแทรกท์ ทีดี11 (กลิ่นยีสต์สกัด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021520262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290410761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
โกโก้ เรซินอยด์ 3700 (กลิ่นโกโก้)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020400462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ชาร์เด็กซ์ เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020950262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค เอ็มบี-12 ดราย (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021440262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290330761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เนเชอรัล โกโก้ เฟลเวอร์ ดับเบิลยูโอเอ็นเอฟ 
จี5103พี (กลิ่นโกโก้)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020320462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ชาร์เด็กซ์ เอ็ม-จีเอฟ (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021110262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
นมผง
กอท.ฮล. 99H4021600262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99I0100010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660050861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030050462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีพี01 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020780262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี เอฟไอจี04 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021270262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290160761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นมะพร้าว เอสเอ็น230พี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020150462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030210462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ลูทีนสกัดชนิดผง 20% เอฟ (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710250662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ยีสต์เอ็กแทรกท์ วายอี เอฟไอจี03 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021190262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290080761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นเฮเซลนัท 97405เอฟ 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020070462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030130462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ เอฟไอจี01(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020860262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ชาร์เด็กซ์ 7039 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021350262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290240761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นกาแฟ 47-ไอดี5บีดับเบิลยู
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020230462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002640461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สโมค สุปรีม คลาสสิค พี (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021020262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค แคมป์ไฟ อาร์เอ17006 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021510262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290400761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา ยู0176เอส 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020390462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
กลิลิน ซีบี-200 เอสเอฟ (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020940262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค 5003 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021430262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290320761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เนเชอรัล เฟลเวอร์ โคโคนัท เทสต์ เอ็มเอ็น023อาร์ (กลิ่นมะพร้าว)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020310462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002720461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ชาร์เด็กซ์ เอช เอ็มเอส (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021100262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
มิลค์ โปรตีน คอนเซนเทด 470(ผลิตภัณฑ์ของนมชนิดแห้ง)
กอท.ฮล. 99H4021590262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ปีกเต็ม แช่แย็น-แช่แข็ง ตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780150256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660040861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030040462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีซี11 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020770262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: