สินค้า
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290430761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
เนเชอรัล เฟลเวอร์ โคโคนัท เทสต์ เอ็มเอ็น023อาร์ (กลิ่นมะพร้าว)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020310462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2640080662
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค เอสที-50 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021400262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2160040662
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290350761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030040462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002720461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ชาร์เด็กซ์ เอ็ม (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021320262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290270761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา ยู0176เอส 
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020390462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2160010662
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี ดีเอฟเอ046 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021240262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราบีตาคัลเลอร์)
กอท.ฮล. 996710270662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030200462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290220761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ เอกซ์ ไอดี5บียู
(คอฟฟี่ เอกซ์แทรกซ์ มิกซ์)
(กาแฟปรุงสำเร็จ)
กอท.ฮล. 99J2020210462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
เวนด้าฟอส(อาร์) เอ็ม17 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021610262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค สุปรีม คลาสสิค พี (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021020262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโม็คส อาร์เอ09081(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020880262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030120462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290140761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต แอล5024เอฟ
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020130462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค บีเอ็น9 (กลิ่นควัน)(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021530262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
กลิลิน ซีบี-200 เอสเอฟ (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020940262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
กลิ่นกริลล์ สแครปปิ้ง จีเอฟ อาร์เอ16003 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020800262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002630461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290060761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: