สินค้า
นมผงชนิดเต็มมันเนย
กอท.ฮล. 60J0250020262
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I1660030861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030030462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2160120662
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราบีตาคัลเลอร์)
กอท.ฮล. 996710270662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี แอลที01 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021210262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290390761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ เอกซ์แทรกซ์ แอล8008ซี (กลิ่นกาแฟ)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020380462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2640070662
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโม็คส อาร์เอ09081(วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020880262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
สโมค ออย เอ็ม (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021370262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290310761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
วานิลลา เอกซ์แทรกซ์ ยู0288เอส (กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020300462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002710461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
กลิ่นกริลล์ สแครปปิ้ง จีเอฟ อาร์เอ16003 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020800262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
อะโรสโมค พี 50 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021290262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290220761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
คอฟฟี่ เอกซ์ ไอดี5บียู
(คอฟฟี่ เอกซ์แทรกซ์ มิกซ์)
(กาแฟปรุงสำเร็จ)
กอท.ฮล. 99J2020210462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002620461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
กลิลิน 5078 (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020960262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ซาวทีด อันเนียน วันฟ์ 6161-โอเอส(กลิ่นหอมทอด)(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021450262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290140761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นช็อกโกแลต แอล5024เอฟ
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020130462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030190462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค แอปเปิ้ลวูด 2502 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021120262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เวนด้าฟอส(อาร์) เอ็ม17 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021610262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290060761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
ดุลเซ เด เลเช่ เฟลเวอร์ เอชซี334พี 
(กลิ่นคาราเมลนมข้นหวาน)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020050462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030110462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค ออย เอช (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021040262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: