สินค้า
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002590461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290110761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
สโมค ออย เอ็ม เอสเอฟ (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021000262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เนเชอรัล วานิลลา เฟลเวอร์ เอ็ม0263จี 
(กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020100462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030160462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค สุปรีม โพลี ซี (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021160262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290030761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
วานิลลา เอกซ์แทรกซ์ 812 (กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020020462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99J2030080462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290190761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
แนท เมสควิส สโมค มอลโตเด็กซ์ตริน (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021080262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
กลิ่นกาแฟ ที9225ซี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020180462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
สโมค เอสที-25 (กลิ่นควัน) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020920262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ยีสต์ เอ็กแทรกท์ วายอี เอฟบี02 (กลิ่นยีสต์สกัด) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021250262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
นมผง
กอท.ฮล. 99H4021460262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290350761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
วานิลลา เอกซ์แทรกซ์ เอกซ์0167เอส 
(กลิ่นวานิลลา)
(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020340462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ เคเอ65(วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020840262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
คูลเจล แคร์ราจีแนน อีเอ๊กซ์ (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99H4021620262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
แน็ท เมสค์ กริลล์ ไทป์ เอฟแอล (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021170262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290020761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290270761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา 60077พี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์)
กอท.ฮล. 99J2020260462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99D2002670461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีบี01 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020760262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
30665554 แน็ทเจอรอล กริลล์เฟลเวอร์ (กลิ่นย่าง) (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4021330262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
นมผงพร่องมันเนย
กอท.ฮล. 99H4021540262
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I0290430761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2019
กลิ่นวานิลลา ไอเอ็นดี0176พี
(วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99J2020420462
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: