สินค้า
โกดังเก็บสินค้า
กอท.ฮล. 102J1530010362
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
รับ จัดเก็บ และขนส่งกลีเซอรีน,แฟตตี้ แอลกอฮอลล์ ตราWTC
กอท.ฮล. 99J2240010262
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2020
ปีกปลาย แช่แย็น-แช่แข็ง ตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780130256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
รับรองกระบวนการจัดเก็บสินค้าตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 102I7410010961
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
ไบรท์เทนนิ่ง โซฟ ตราโอ-ยูซุ
กอท.ฮล. 13I2810030861
รับรองฮาลาลถึง 30/08/2019