สินค้า
ปีกปลาย แช่แย็น-แช่แข็ง ตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780130256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
ไบรท์เทนนิ่ง โซฟ ตราโอ-ยูซุ
กอท.ฮล. 13I2810030861
รับรองฮาลาลถึง 30/08/2019
น้ำเปล่า
กอท.ฮล. 10Z8880040562
รับรองฮาลาลถึง 17/05/2020
โกดังเก็บสินค้า
กอท.ฮล. 102J1530010362
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
รับ จัดเก็บ และขนส่งกลีเซอรีน,แฟตตี้ แอลกอฮอลล์ ตราWTC
กอท.ฮล. 99J2240010262
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2020