สินค้า
คาราจีแนนอะควอเจล เอสจีอี  ตรามาเซล
กอท.ฮล. 99A3202430353
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640060162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
สีส้มแดง 735 (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร)   ตรา ดาว
กอท.ฮล. 99A1670041147
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99F8570400261
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
P. NEW  ตรา  Ameenah
กอท.ฮล. 12E4200061158
รับรองฮาลาลถึง 04/02/2020
ผงปรุงรสต้นตำรับ ตราบริษัท ฟาทิสโก้ จำกัด
กอท.ฮล. 75E8070011058
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2019
สตรอเบอร์รี เฟลเวอร์ เอ1411870 (กลิ่นสตรอเบอร์รี )  - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C4598280458
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
000378 กลิ่นใบเตย
กอท.ฮล. 99F3981570960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
กริลด์ มีท โอเอส เฟลเวอร์ เอ1807383 (กลิ่นเนื้อย่าง)  - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45921510262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
002976SD กลิ่นลิ้นจี่
กอท.ฮล. 99F3982060960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
Dehydol LT07 TH
กอท.ฮล. 99H2190241260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
การ์ลิค เปปเปอร์ ซีซันนิ่ง อี_1906552 (ซอสผงปรุงรสกระเทียมพริกไทย)  - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45922000262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
001524 กลิ่นเสาวรส
กอท.ฮล. 99F3982550961
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290320861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
เปอร์อาซิติค แอซิด(วัตถุเจือปนอาหาร) ตราพรอกซิเทน (อาร์) 15:10 (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร)(วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 997610390563
รับรองฮาลาลถึง 16/05/2020
โพรพิลีนไกลคอล ยูเอสพี/อีพี ตราดาว เคมิคอล
กอท.ฮล. 99C5450010556
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2020
กลิ่นชาร์เตอร์ เอ็ม (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020190261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เพคตินคลาสสิค เอเอฟ  หกศูนย์หนึ่ง ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200141047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นสโมเคส เอ็นวิโร 24 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020450261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750060949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: