สินค้า
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม ตราสมจิตร์เจริญ
กอท.ฮล. 20 I524 001 10 61
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2019
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0210010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20G0590010360
รับรองฮาลาลถึง 09/09/2019
เชือดโคตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30H2950010161
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20H5750010361
รับรองฮาลาลถึง 20/02/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20G4990010760
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2019
เชือดไก่ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20G4470010660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2019
เชือดโค - กระบือ ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0330010661
รับรองฮาลาลถึง 31/05/2019
โรงเชือดโคถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30Jสายันณ์..0010362
รับรองฮาลาลถึง 26/02/2020
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0230010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
เศษเนื้อไก่ แช่เย็น-แช่แข็งตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780100256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0220010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019