สินค้า
เชือดโคตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30H2950010161
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2020
ผงหมัก
กอท.ฮล. 75B1450040851
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2019
หกดหกดกหด
กอท.ฮล. 10Z8880050562
รับรองฮาลาลถึง 17/05/2020
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0230010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
หกดหกดกหด
กอท.ฮล. 10Z8880050562
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2020
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0220010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20H5750010361
รับรองฮาลาลถึง 20/02/2020
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0210010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
โรงเชือดโคถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30Jสายันณ์..0010362
รับรองฮาลาลถึง 26/02/2020
เศษเนื้อไก่ แช่เย็น-แช่แข็งตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780100256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม ตราสมจิตร์เจริญ
กอท.ฮล. 20 I524 001 10 61
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2019
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20G0590010360
รับรองฮาลาลถึง 09/09/2019