-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ที่อยู่ 137/6 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครีมแท้จากนมโค
กอท.ฮล. 602172830959
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
ครีมแท้จากนมโค
กอท.ฮล. 602172830959
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
ครีมแท้จากนมโค
กอท.ฮล. 602172830959
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021