แบรนด์ >> ดีน่า
ดีน่า
ชื่อแบรนด์ : ดีน่า
บริษัท : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ที่อยู่ 137/6 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
น้ำนมถั่วเหลือง สูตรผสมข้าวเหนียวมะม่วง น้ำตาลน้อย
กอท.ฮล. 96D8210200263
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
น้ำนมถั่วเหลือง รสริชช็อกโกแลตเฮเซลนัท
กอท.ฮล. 96D8210150162
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2020
น้ำนมถั่วเหลือง รสริชช็อกโกแลตเฮเซลนัท
กอท.ฮล. 96D8210150162
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
น้ำนมถั่วเหลือง สูตรผสมน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่
กอท.ฮล. 96D8210140361
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
น้ำนมถั่วเหลือง สูตรผสมน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่
กอท.ฮล. 96D8210140361
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
นมถั่วเหลือง สูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 60D8210020358
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
นมถั่วเหลือง สูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 60D8210020358
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
น้ำนมถั่วเหลือง สูตรผสมถั่วดำ น้ำตาลน้อย
กอท.ฮล. 96D8210190263
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021