แบรนด์ >> Good Mood Dairy
Good Mood Dairy
ชื่อแบรนด์ : Good Mood Dairy
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
Rose Milk Drink
กอท.ฮล. 91D6490551162
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020