แบรนด์ >> ดีน่า
ดีน่า
ชื่อแบรนด์ : ดีน่า
บริษัท : บริษัท แดรี่พลัส จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.203 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
เบอร์โทร : 090-3195685 , 054-342394
เบอร์โทรสาร : 054-342572
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ดีน่า ดีซอย นมถั่วเหลือง ยูเอชที สูตรออริจินอล
กอท.ฮล. 603342140962
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2020
ดีน่า ดีซอย นมถั่วเหลือง ยูเอชที สูตรออริจินอล
กอท.ฮล. 603342140962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ดีน่า ดีซอย นมถั่วเหลือง ยูเอชที สูตรออริจินัล
กอท.ฮล. 96J5340030463
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021