แบรนด์ >> ฟิสลี่
ฟิสลี่
ชื่อแบรนด์ : ฟิสลี่
บริษัท : บริษัท น้ำปลาทงเจริญ จำกัด
ที่อยู่ 54 ถนนไชยพร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หัวน้ำปลาแท้ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 711390231161
รับรองฮาลาลถึง 17/11/2019
หัวน้ำปลาแท้ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 711390231161
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
หัวน้ำปลาแท้ธรรมชาติ 100%
กอท.ฮล. 711390231161
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390240562
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390240562
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021