แบรนด์ >> สร้อยทอง
สร้อยทอง
ชื่อแบรนด์ : สร้อยทอง
บริษัท : โรงงานน้ำปลาจักรสุวรรณ
ที่อยู่ 1/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทร : 0-3471-1619
เบอร์โทรสาร : 0-3471-1128
แบรนด์ภายใต้บริษัท