แบรนด์ >> ยูนิฟ ที
ยูนิฟ ที
ชื่อแบรนด์ : ยูนิฟ ที
บริษัท : บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 75/120-121 ชั้น 42 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
น้ำองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมชา กลิ่นพั้นช์
กอท.ฮล. 91A1372720561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
น้ำองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมชา กลิ่นพั้นช์
กอท.ฮล. 91A1372720561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
น้ำองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมชา กลิ่นพั้นช์
กอท.ฮล. 91A1372720561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
น้ำองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมมะนาวและชา (สูตร1)
กอท.ฮล. 91A1372740561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
น้ำองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมมะนาวและชา (สูตร1)
กอท.ฮล. 91A1372740561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
น้ำองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมมะนาวและชา (สูตร1)
กอท.ฮล. 91A1372740561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 93A1370480350
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 93A1370480350
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 93A1370480350
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 93A1370480350
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2021
ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว
กอท.ฮล. 93A1372520559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว
กอท.ฮล. 93A1372520559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว
กอท.ฮล. 93A1372520559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว
กอท.ฮล. 93A1372520559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2021
ชาเขียวรสฟรุ๊ตพันซ์
กอท.ฮล. 93A1372530559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาเขียวรสฟรุ๊ตพันซ์
กอท.ฮล. 93A1372530559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวรสฟรุ๊ตพันซ์
กอท.ฮล. 93A1372530559
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
เครื่องดื่มชาเขียวกลิ่นพันช์ผสมกลิ่นมิกซ์ฟรุ๊ต
กอท.ฮล. 91A1372030957
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
เครื่องดื่มชาเขียวกลิ่นพันช์ผสมกลิ่นมิกซ์ฟรุ๊ต
กอท.ฮล. 91A1372030957
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
เครื่องดื่มชาเขียวกลิ่นพันช์ผสมกลิ่นมิกซ์ฟรุ๊ต
กอท.ฮล. 91A1372030957
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 1)
กอท.ฮล. 93A1372680560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 1)
กอท.ฮล. 93A1372680560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 1)
กอท.ฮล. 93A1372680560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 1)
กอท.ฮล. 93A1372680560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2021
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 2)
กอท.ฮล. 93A1372690560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 2)
กอท.ฮล. 93A1372690560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 2)
กอท.ฮล. 93A1372690560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาปรุงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม (สูตร 2)
กอท.ฮล. 93A1372690560
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2021
น้ำรสองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมชา
กอท.ฮล. 91A1372730561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
น้ำรสองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมชา
กอท.ฮล. 91A1372730561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
น้ำรสองุ่นขาว 10-15% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมชา
กอท.ฮล. 91A1372730561
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาดำรสมะนาว
กอท.ฮล. 93A1371050554
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาดำรสมะนาว
กอท.ฮล. 93A1371050554
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาดำรสมะนาว
กอท.ฮล. 93A1371050554
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาดำรสมะนาว
กอท.ฮล. 93A1371050554
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2021
ชาเขียวรสต้นตำรับ
กอท.ฮล. 93A1370140247
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2019
ชาเขียวรสต้นตำรับ
กอท.ฮล. 93A1370140247
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวรสต้นตำรับ
กอท.ฮล. 93A1370140247
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2020
ชาเขียวรสต้นตำรับ
กอท.ฮล. 93A1370140247
รับรองฮาลาลถึง 13/05/2021