แบรนด์ >> ม้าคู่
ม้าคู่
ชื่อแบรนด์ : ม้าคู่
บริษัท : บริษัท จังเจริญขนมปัง - ลูกกวาด จำกัด
ที่อยู่ 167 ถนนทวีวัฒนา หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0-2421-1018
เบอร์โทรสาร : 0-2421-6360
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160170253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160170253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสสตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160180253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสสตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160180253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสนม
กอท.ฮล. 83A6160190253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสนม
กอท.ฮล. 83A6160190253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสใบเตย
กอท.ฮล. 83A6160200253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เวเฟอร์สติกสอดไส้ครีมรสใบเตย
กอท.ฮล. 83A6160200253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ลูกอมกลิ่นลูกพรุน
กอท.ฮล. 83A6160230253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ลูกอมกลิ่นลูกพรุน
กอท.ฮล. 83A6160230253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ลูกอมกลิ่นมะขาม
กอท.ฮล. 83A6160240253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ลูกอมกลิ่นมะขาม
กอท.ฮล. 83A6160240253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
มิกซ์ฟรุ๊ตแคนดี้ (ลูกอมกลิ่นผลไม้ต่าง ๆ กลิ่นกล้วยหอม, กลิ่นมะพร้าว, กลิ่นสับปะรด, กลิ่นส้ม, กลิ่นสตรอเบอร์รี่, กลิ่นกาแฟ )
กอท.ฮล. 83A6160250253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มิกซ์ฟรุ๊ตแคนดี้ (ลูกอมกลิ่นผลไม้ต่าง ๆ กลิ่นกล้วยหอม, กลิ่นมะพร้าว, กลิ่นสับปะรด, กลิ่นส้ม, กลิ่นสตรอเบอร์รี่, กลิ่นกาแฟ )
กอท.ฮล. 83A6160250253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020