แบรนด์ >> หัวสิงห์
หัวสิงห์
ชื่อแบรนด์ : หัวสิงห์
บริษัท : บริษัท จังเจริญขนมปัง - ลูกกวาด จำกัด
ที่อยู่ 167 ถนนทวีวัฒนา หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0-2421-1018
เบอร์โทรสาร : 0-2421-6360
ช็อกกี้เชค
กอท.ฮล. 83A6160020149
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ช็อกกี้เชค
กอท.ฮล. 83A6160020149
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ชิคเค้นเชค
กอท.ฮล. 83A6160030149
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
บาร์บีคิวเชค
กอท.ฮล. 83A6160040149
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
บาร์บีคิวเชค
กอท.ฮล. 83A6160040149
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ไฮแคร็ก รสผัก
กอท.ฮล. 83A6160050149
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไฮแคร็ก รสผัก
กอท.ฮล. 83A6160050149
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ไฮแคร็ก รสพิซซ่า
กอท.ฮล. 83A6160060149
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไฮแคร็ก รสพิซซ่า
กอท.ฮล. 83A6160060149
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
คิดส์โรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160210253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
คิดส์โรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160210253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
คิดส์โรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160220253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
คิดส์โรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160220253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ซีต้าโรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160260253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซีต้าโรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160260253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ซีต้าโรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160270253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซีต้าโรล เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160270253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
โรลโล่ เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160280253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โรลโล่ เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 83A6160280253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
โรลโล่ เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160290253
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โรลโล่ เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้สตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 83A6160290253
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ชีสเชค
กอท.ฮล. 83A6160010149
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2019
ชีสเชค
กอท.ฮล. 83A6160010149
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020