แบรนด์ >> Horizon Jus
Horizon Jus
ชื่อแบรนด์ : Horizon Jus
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
น้ำรสมะขาม
กอท.ฮล. 91D6490451159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำรสมะขาม
กอท.ฮล. 91D6490451159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำรสมะขาม
กอท.ฮล. 91D6490451159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำรสส้ม
กอท.ฮล. 91D6490411159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำรสส้ม
กอท.ฮล. 91D6490411159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำรสส้ม
กอท.ฮล. 91D6490411159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำรสทับทิม
กอท.ฮล. 91D6490421159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำรสทับทิม
กอท.ฮล. 91D6490421159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำรสทับทิม
กอท.ฮล. 91D6490421159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำรสมะม่วง
กอท.ฮล. 91D6490431159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำรสมะม่วง
กอท.ฮล. 91D6490431159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำรสมะม่วง
กอท.ฮล. 91D6490431159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำรสสับปะรด
กอท.ฮล. 91D6490441159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำรสสับปะรด
กอท.ฮล. 91D6490441159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำรสสับปะรด
กอท.ฮล. 91D6490441159
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020