แบรนด์ >> Juicio
 Juicio
ชื่อแบรนด์ : Juicio
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490360558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490360558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490360558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำสับปะรดพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490370558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำสับปะรดพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490370558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำสับปะรดพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490370558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำผลไม้รวม
กอท.ฮล. 91D6490380558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำผลไม้รวม
กอท.ฮล. 91D6490380558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำผลไม้รวม
กอท.ฮล. 91D6490380558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำมะม่วงพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490390558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำมะม่วงพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490390558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำมะม่วงพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490390558
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020