แบรนด์ >> MARENGO
MARENGO
ชื่อแบรนด์ : MARENGO
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
กาแฟพร้อมดื่ม รสเอสเพรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490221157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟพร้อมดื่ม รสเอสเพรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490221157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟพร้อมดื่ม รสเอสเพรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490221157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟพร้อมดื่ม รสมอคคาชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490231157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟพร้อมดื่ม รสมอคคาชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490231157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟพร้อมดื่ม รสมอคคาชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490231157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟพร้อมดื่ม รสวานิลลา
กอท.ฮล. 94D6490241157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟพร้อมดื่ม รสวานิลลา
กอท.ฮล. 94D6490241157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟพร้อมดื่ม รสวานิลลา
กอท.ฮล. 94D6490241157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟพร้อมดิ่ม รสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490211157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟพร้อมดิ่ม รสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490211157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟพร้อมดิ่ม รสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490211157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020