แบรนด์ >> MAKATI
MAKATI
ชื่อแบรนด์ : MAKATI
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490191157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490191157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490191157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020