แบรนด์ >> MAUI & SONS
MAUI & SONS
ชื่อแบรนด์ : MAUI & SONS
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
น้ำมะพร้าว
กอท.ฮล. 91D6490171157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำมะพร้าว
กอท.ฮล. 91D6490171157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำมะพร้าว
กอท.ฮล. 91D6490171157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020