แบรนด์ >> C-Light
C-Light
ชื่อแบรนด์ : C-Light
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
น้ำฝรั่ง
กอท.ฮล. 91D6490021157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำฝรั่ง
กอท.ฮล. 91D6490021157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำฝรั่ง
กอท.ฮล. 91D6490021157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำลิ้นจี่
กอท.ฮล. 91D6490031157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำลิ้นจี่
กอท.ฮล. 91D6490031157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำลิ้นจี่
กอท.ฮล. 91D6490031157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำนมกลิ่นคุกกี้และครีม
กอท.ฮล. 60D6490461160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำนมกลิ่นคุกกี้และครีม
กอท.ฮล. 60D6490461160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำนมกลิ่นคุกกี้และครีม
กอท.ฮล. 60D6490461160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟเอสเปรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490471160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟเอสเปรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490471160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟเอสเปรสโซ่
กอท.ฮล. 94D6490471160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟรสลาเต้
กอท.ฮล. 94D6490481160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟรสลาเต้
กอท.ฮล. 94D6490481160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟรสลาเต้
กอท.ฮล. 94D6490481160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟรสมอคค่าชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490491160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟรสมอคค่าชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490491160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟรสมอคค่าชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490491160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำมะม่วงพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490041157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำมะม่วงพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490041157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำมะม่วงพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490041157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
กาแฟรสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490501160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
กาแฟรสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490501160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
กาแฟรสคาปูชิโน่
กอท.ฮล. 94D6490501160
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
เครื่องดื่มสมุนไพรผสมเนื้อเฉาก๊วย
กอท.ฮล. 95D6490511161
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
เครื่องดื่มสมุนไพรผสมเนื้อเฉาก๊วย
กอท.ฮล. 95D6490511161
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำผลไม้รวม
กอท.ฮล. 91D6490051157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำผลไม้รวม
กอท.ฮล. 91D6490051157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำผลไม้รวม
กอท.ฮล. 91D6490051157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490061157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490061157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490061157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำสับปะรดพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490071157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำสับปะรดพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490071157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำสับปะรดพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490071157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำมะขาม
กอท.ฮล. 91D6490081157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำมะขาม
กอท.ฮล. 91D6490081157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำมะขาม
กอท.ฮล. 91D6490081157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำเมล่อมมิลค์
กอท.ฮล. 91D6490091157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำเมล่อมมิลค์
กอท.ฮล. 91D6490091157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: