แบรนด์ >> 5ดาว 4เอ
5ดาว 4เอ
ชื่อแบรนด์ : 5ดาว 4เอ
บริษัท : บริษัท วินเนอร์ คอสเมด จำกัด
ที่อยู่ 932 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0-2421-0435
เบอร์โทรสาร : 0-2808-1062
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ยาสีฟันแบบหลอด ขนาดบรรจุ 8 กรัม, 15 กรัม, 30 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410021159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
ยาสีฟันแบบหลอด ขนาดบรรจุ 8 กรัม, 15 กรัม, 30 กรัม, 50 กรัม, 100 กรัม ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410021159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
ยาสีฟันแบบผง ขนาดบรรจุ 50 กรัม ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410031159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
ยาสีฟันแบบผง ขนาดบรรจุ 50 กรัม ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410031159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
น้ำมันนวด ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร ตรา รณิดา
กอท.ฮล. 13F6410051159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
น้ำมันนวด ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร ตรา รณิดา
กอท.ฮล. 13F6410051159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
ยาสีฟันแบบตลับ ขนาดบรรจุ 25 กรัม, 30 กรัม (บรรจุในกล่อง-กลิ่นต้นตำรับ) ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
ยาสีฟันแบบตลับ ขนาดบรรจุ 25 กรัม, 30 กรัม (บรรจุในกล่อง-กลิ่นต้นตำรับ) ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
ยาสีฟันแบบตลับ ขนาดบรรจุ 25 กรัม (บรรจุในกล่อง-กลิ่นมะพร้าว) ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
ยาสีฟันแบบตลับ ขนาดบรรจุ 25 กรัม (บรรจุในกล่อง-กลิ่นมะพร้าว) ตรา 5ดาว 4เอ
กอท.ฮล. 13F6410071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019