แบรนด์ >> ปลาไส้ตัน (ฉลากทอง) (รุ่นของฝาก)
ปลาไส้ตัน (ฉลากทอง) (รุ่นของฝาก)
ชื่อแบรนด์ : ปลาไส้ตัน (ฉลากทอง) (รุ่นของฝาก)
บริษัท : บริษัท น้ำปลาทงเจริญ จำกัด
ที่อยู่ 54 ถนนไชยพร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000