แบรนด์ >> THAI TASTE
THAI TASTE
ชื่อแบรนด์ : THAI TASTE
บริษัท : บริษัท เอกชัยพริกไทย จำกัด
ที่อยู่ 1/4 หมู่ 9 ถนนประยูร นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 0
เบอร์โทร : 0-3844-8000
เบอร์โทรสาร : 0-3844-8003
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680051246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680061246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680071246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680081246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680091246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680101246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680111246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680121246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 75A0680181246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ ตราเอกชัย
กอท.ฮล. 78A0680011246
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015