แบรนด์ >> COCO PLUS
COCO PLUS
ชื่อแบรนด์ : COCO PLUS
บริษัท : บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490011157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2018
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490011157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490011157
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
น้ำมะพร้าวพร้อมเนื้อ
กอท.ฮล. 91D6490161157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำฝรั่ง
กอท.ฮล. 91D6490330558
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำลิ้นจี่
กอท.ฮล. 91D6490340558
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำส้มพร้อมเกล็ดส้ม
กอท.ฮล. 91D6490350558
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015