แบรนด์ >> สามรส
สามรส
ชื่อแบรนด์ : สามรส
บริษัท : บริษัท น้ำปลาทงเจริญ จำกัด
ที่อยู่ 54 ถนนไชยพร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390031241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2019
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390031241
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020