แบรนด์ >> PETLAR
PETLAR
ชื่อแบรนด์ : PETLAR
บริษัท : บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 3 นิคมมาบตาพุด ถนนไอหนึ่ง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทร : 033 - 010983-7
เบอร์โทรสาร : 033 - 010988
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีเอเอ็ม (อะคริลิคโคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860181258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีเอเอ็ม (อะคริลิคโคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860181258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีซีเอ็ม (โคโพลีเมอร์โคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860191258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีซีเอ็ม (โคโพลีเมอร์โคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860191258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
เมทัลไลท์โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
กอท.ฮล. 18E5860211258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
เมทัลไลท์โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
กอท.ฮล. 18E5860211258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์ม เอ็มพีอีที
กอท.ฮล. 18E5860221258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์ม เอ็มพีอีที
กอท.ฮล. 18E5860221258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยู (ทวิสท์เกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860231259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยู (ทวิสท์เกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860231259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยูเอ็ม  (ทวิสท์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860241259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยูเอ็ม  (ทวิสท์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860241259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีอาร์ (โคโรน่าทรีทโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860011258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีอาร์ (โคโรน่าทรีทโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860011258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีที (เพลนโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860021258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีที (เพลนโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860021258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มวายที (ยาร์นเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860031258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มวายที (ยาร์นเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860031258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มเอสที (แสตมป์ปิ้งฟอยเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860041258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มเอสที (แสตมป์ปิ้งฟอยเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860041258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มแอลที (เทอมอลลามิเนชั่นเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860051258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มแอลที (เทอมอลลามิเนชั่นเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860051258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มเอสแอลเอ (ซิลิโคนไนช์เอเบิลโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860061258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มเอสแอลเอ (ซิลิโคนไนช์เอเบิลโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860061258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพียู (โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม (ธิ่ก) อัลตร้าเคลียร์)
กอท.ฮล. 18E5860071258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพียู (โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม (ธิ่ก) อัลตร้าเคลียร์)
กอท.ฮล. 18E5860071258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีไอ (ไอโซโทรปิคโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860081258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีไอ (ไอโซโทรปิคโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860081258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มซีเอส (เคเบิลเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860091258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มซีเอส (เคเบิลเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860091258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
กอท.ฮล. 18E5860101258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
กอท.ฮล. 18E5860101258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีอีที
กอท.ฮล. 18E5860111258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีอีที
กอท.ฮล. 18E5860111258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มโพลิเอสเทอร์
กอท.ฮล. 18E5860121258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มโพลิเอสเทอร์
กอท.ฮล. 18E5860121258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีเอ (อะคริลิคโคทโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860131258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีเอ (อะคริลิคโคทโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860131258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: