แบรนด์ >> ดัชมิลล์
ดัชมิลล์
ชื่อแบรนด์ : ดัชมิลล์
บริษัท : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ที่อยู่ 137/6 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
YOGHURT DRINK WITH STRAWBERRY JUICE
กอท.ฮล. 602173131062
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2020
YOGHURY DRINK WITH ORANGE JUICE
กอท.ฮล. 602173141062
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2020
YOGHURT DRINK WITH MIXED BERRIES JUICE
กอท.ฮล. 602173151062
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2020
YOGHURT DRINK WITH MIXED FRUITS JUICE
กอท.ฮล. 602173161062
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2020
YOGHURT DRINK WITH KYOHO GRAPE JUICE
กอท.ฮล. 602173181062
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2020
YOGHURT DRINK WITH BLUBERRY JUICE
กอท.ฮล. 602173171062
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2020