สินค้า
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20F6650170160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 206390240362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 206390250362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 202142530256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 206390260362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 206390270362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 206390280362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 206390290362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 202142540256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
จำหน่ายชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20C9880021156
รับรองฮาลาลถึง 09/12/2020
ประเภทมันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 206390300362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทเศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 206390310362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 202142550256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 206390320362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 202142560256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ประเภทชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 206390340362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ปลายปีก
กอท.ฮล. 20F6650340160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 202142570256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
การล้างเนื้อไก่
กอท.ฮล. 206390350362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
อกไก่และชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 20F6650320160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทตูดไก่
กอท.ฮล. 202142580256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
FROZEN BLK
กอท.ฮล. 206390360362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 202142590256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20C3620011055
รับรองฮาลาลถึง 21/10/2020
ปีกบน
กอท.ฮล. 20F6650330160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทมันไก่และหนังไก่
กอท.ฮล. 202142600256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
การชำแหละชิ้นส่วน ตรา S-Pure
กอท.ฮล. 200791880756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ไก่บด
กอท.ฮล. 20C3620021057
รับรองฮาลาลถึง 21/10/2020
ไก่ตัว
กอท.ฮล. 20F6650300160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเศษเนื้อและเนื้อบด
กอท.ฮล. 202142610256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
-
 
-
กอท.ฮล. 200793870756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ชิ้นส่วนไก่อื่น
กอท.ฮล. 20F6650310160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 200793880756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 202142620256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
-
 
-
กอท.ฮล. 200793890756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
เนื้อสะโพกถอดกระดูก
กอท.ฮล. 20C3620051058
รับรองฮาลาลถึง 21/10/2020
คอและหัว
กอท.ฮล. 20F6650270160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 202142630256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
-
 
-
กอท.ฮล. 200793900756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: