สินค้า
Value Chicken Patty
กอท.ฮล. 204330320145
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์อกไก่ลอกหนัง
กอท.ฮล. 20C5410120356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เทสโก้น่องไก่
กอท.ฮล. 20F1930050659
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
ท็อปส์กึ๋นไก่
กอท.ฮล. 20C5410130356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เทสโก้ตับไก่
กอท.ฮล. 20F1930110659
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
ท็อปส์เครื่องในไก่รวม
กอท.ฮล. 20C5410140356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์ตับไก่
กอท.ฮล. 20C5410150356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์น่องสะโพกถอดกระดูก
กอท.ฮล. 20C5410160356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์เนื้อน่องไก่ติดสะโพกหั่นชิ้น
กอท.ฮล. 20C5410170356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ท็อปส์อกไก่ลอกหนังสไลซ์
กอท.ฮล. 20C5410180356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เศษเนื้อ
กอท.ฮล. 20B9580091259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20B8020480358
รับรองฮาลาลถึง 09/03/2021
ไก่สด (ไก่กลม)
กอท.ฮล. 20B9580010854
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ไก่
กอท.ฮล. 20C0450011054
รับรองฮาลาลถึง 10/10/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 202140270745
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
FROZEN CHICKEN
กอท.ฮล. 202140010742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20B9580041259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
FROZEN CHICKEN STICK PRODUCT
กอท.ฮล. 202140140742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20B9580021259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
FROZEN MARINATED CHICKEN STICK PRODUCT
กอท.ฮล. 202140150742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
เนื้ออก
กอท.ฮล. 20B9580031259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20F6650230160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
FROZEN MARINATED CHICKEN PRODUCT
กอท.ฮล. 202140160742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ปีก
กอท.ฮล. 20B9580051259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20F6650180160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
CHILLED CHICKEN PRODUCT
กอท.ฮล. 202140170742
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
น่องและชิ้นส่วนน่อง
กอท.ฮล. 20F6650190160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
โครง
กอท.ฮล. 20B9580061259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20F6650210160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
เครื่องใน
กอท.ฮล. 20B9580071259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20F6650220160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ขาไก่
กอท.ฮล. 20B9580081259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20C7990010856
รับรองฮาลาลถึง 04/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: