สินค้า
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 202130280362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเครื่องในและชิ้นเครื่องใน
กอท.ฮล. 202130290362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์น่องไก่
กอท.ฮล. 20C5410020356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 202130300362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์สะโพกไก่
กอท.ฮล. 20C5410030356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 202130310362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์ปีกบนไก่
กอท.ฮล. 20C5410040356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์โครงไก่
กอท.ฮล. 20C5410050356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
Chicken Nugget
กอท.ฮล. 204330130744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์ขาไก่
กอท.ฮล. 20C5410060356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ตูดไก่
กอท.ฮล. 200710960962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
Fully Cooked Chicken McNuggets
กอท.ฮล. 204330140744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์น่องติดสะโพกไก่
กอท.ฮล. 20C5410070356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
Thai Chicken Nuggets (Fully Cooked)
กอท.ฮล. 204330180744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์ปีกกลางไก่
กอท.ฮล. 20C5410080356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 200710980962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
Fully Cooked McChicken Patties
กอท.ฮล. 204330190744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์ปีกกลางไก่ผ่า
กอท.ฮล. 20C5410090356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เศษเนื้อ/ เนื้อบด
กอท.ฮล. 200710990962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
Chicken Steak
กอท.ฮล. 204330280744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์สันในไก่
กอท.ฮล. 20C5410100356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
คอและหัว
กอท.ฮล. 200711000962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
McSpicy Chicken Patty
กอท.ฮล. 204330301244
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ท็อปส์อกไก่บีบี
กอท.ฮล. 20C5410110356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
โครงไก่
กอท.ฮล. 200711010962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: