สินค้า
Concentrate High Calcium Fat Free Milk
กอท.ฮล. 60C7040110856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
Lactobacillus Drink Pineapple Flavour
กอท.ฮล. 600610240660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Lactobacillus Drink Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 600610250660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Drinking Yoghurt
กอท.ฮล. 600610260660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
นำนมดิบ
กอท.ฮล. 60I5120010761
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2022
Drinking Yoghurt Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 600610270660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0790010860
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
Drinking Yoghurt Orange Flavour
กอท.ฮล. 600610280660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Drinking Yoghurt
กอท.ฮล. 600610290660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Cultured Milk Drink light
กอท.ฮล. 600610300661
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
โยเกิร์ตพร่องมันเนย
กอท.ฮล. 60E3320121058
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
Cultured Milk Drink Low Fat
กอท.ฮล. 600610310661
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
โยเกิร์ตผสมธัญพืช
กอท.ฮล. 60E3320151058
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที
กอท.ฮล. 606700010645
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที
กอท.ฮล. 606700010645
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2021
โยเกิร์ตรสมัลเบอร์รี่
กอท.ฮล. 60E3320171058
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: