สินค้า
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง
กอท.ฮล. 60D7010290162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
-
กอท.ฮล. 603341960162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
นมสดพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 60A2770040847
รับรองฮาลาลถึง 23/11/2020
-
กอท.ฮล. 603341970162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341980162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
นมมะพร้าวผง (ผลิตภัณฑ์สำหรับราดหน้าอาหาร)
กอท.ฮล. 60D7010320162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
-
กอท.ฮล. 603341990162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603342000162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603342010162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง (สูตรดั้งเดิม)
กอท.ฮล. 60D7010370162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60E3320270762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60C7550010856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสหวาน ตรา ปากช่องเฟรชมิลค์
กอท.ฮล. 60C7540040659
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
-
กอท.ฮล. 600964240662
รับรองฮาลาลถึง 18/06/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J1680011161
รับรองฮาลาลถึง 07/11/2020
Concentrate High Calcium Low Fat Milk Vanilla Flavour
กอท.ฮล. 60C7040090856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
Lactobacillus Drink
กอท.ฮล. 600610210660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
นมพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 60E3320011058
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
Concentrate High Calcium Low Fat Milk Chocolate Flavour
กอท.ฮล. 60C7040100856
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2020
Lactobacillus Drink Light
กอท.ฮล. 600610220660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
Lactobacillus Drink Orange Flavour
กอท.ฮล. 600610230660
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: