สินค้า
Yoghurt with Mango
กอท.ฮล. 600963830261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Low Fat Yoghurt with Mango
กอท.ฮล. 600963840261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Low Fat Yoghurt with Nata De Coco
กอท.ฮล. 600963850261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Low Fat Yoghurt with Aloe Vera
กอท.ฮล. 600963860261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำนมดิบ
กอท.ฮล. 60J0520010362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
Meiji Low Fat Yoghurt with Aloe Vera
กอท.ฮล. 600963870261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Low Fat Yoghurt with Strawberry
กอท.ฮล. 600963880261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Low Fat Yoghurt with Mixedberry
กอท.ฮล. 600963890261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Natural Low Fat Yoghurt
กอท.ฮล. 600963900261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Paigen Culture Drinking Yoghurt Lemon Lime Flavour
กอท.ฮล. 600963910261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Nata De Coco  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962720260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นชิบูย่าโทสต์พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600963920261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์โปรตีนสูง กลิ่นกล้วย สูตร โปร-แอคทีฟ
กอท.ฮล. 600963930261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์โปรตีนสูง รสช็อคโกแลต สูตร โปร-แอคทีฟ
กอท.ฮล. 600963940261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Yoghurt with Nata De Coco  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962750260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์โปรตีนสูง รสกาแฟ สูตร โปร-แอคทีฟ
กอท.ฮล. 600963950261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ต
กอท.ฮล. 602172700159
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
Low Fat Yoghurt with Nata De Coco  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962730260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์โปรตีนสูง รสมอคค่า สูตร โปร-แอคทีฟ
กอท.ฮล. 600963960261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Nata De Coco (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962740260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600963980261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นสาคูแคนตาลูปพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600963990261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Mixedfruit  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962760260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Mixedfruit(ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962770260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Aloe Vera  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962780260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ไขมันต่ำ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส
กอท.ฮล. 600964050261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Aloe Vera (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962790260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Yoghurt with Aloe Vera  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962800260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์โปรตีนสูง รสมอคค่า สูตร โปร-แอคทีฟ
กอท.ฮล. 600963760261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Strawberry  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962810260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Strawberry  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962820260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Strawberry (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962830260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Lactose Free Milk
กอท.ฮล. 600964100261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Yoghurt with Strawberry  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962840260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง
กอท.ฮล. 60D7010290162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
-
กอท.ฮล. 603341960162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
Pasteurizes Lactose Free Milk
กอท.ฮล. 600964110261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นมสดพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 60A2770040847
รับรองฮาลาลถึง 23/11/2020
-
กอท.ฮล. 603341970162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
Pasteurized Lactose Free Milk
กอท.ฮล. 600964120261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Mixedberry  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962850260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
-
กอท.ฮล. 603341980162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
Pasteurizedb Lactose Free Milk
กอท.ฮล. 600964130261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Mixedberry  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962860260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นมมะพร้าวผง (ผลิตภัณฑ์สำหรับราดหน้าอาหาร)
กอท.ฮล. 60D7010320162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
-
กอท.ฮล. 603341990162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
Low Fat Yoghurt with Mixedberry (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962870260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
-
กอท.ฮล. 603342000162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603342010162
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
Yoghurt with Mixedberry  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962880260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Mango  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962890260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นมปรุงแต่งรสหวานพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600960031041
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Mango (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962900260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง (สูตรดั้งเดิม)
กอท.ฮล. 60D7010370162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
โยเกิร์ตพร้อมดื่มรสส้ม
กอท.ฮล. 600960111041
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962910260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตพร้อมดื่มรสสตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 600960121041
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962920260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตพร้อมดื่มรสผลไม้รวม
กอท.ฮล. 600960141041
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Natural Low Fat Yoghurt (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962930260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 600960161041
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Natural Yoghurt  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962940260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมผลไม้รวม
กอท.ฮล. 600960181041
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962950260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962960260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Fuji Apple  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962970260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Low Fat Yoghurt with Fuji Apple  (ส่งออก)
กอท.ฮล. 600962980260
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมว่านหางจระเข้
กอท.ฮล. 600960380146
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: