สินค้า
พี พี มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52E2250021058
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
ข้าวโพดหวานครีม
กอท.ฮล. 514190750959
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2020
ข้าวโพดหวานครีม
กอท.ฮล. 514190750959
รับรองฮาลาลถึง 27/09/2021
พริกดอง
กอท.ฮล. 522820200947
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
ขนุนอบแห้ง แบบฟรีซดราย บางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 50g.)
กอท.ฮล. 52I7960041261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
มะขามคลุกเบอร์ A
กอท.ฮล. 52C6220030656
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2021
สับปะรดถุง
กอท.ฮล. 51A9540070851
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พี พี ฝรั่งอบแห้ง
กอท.ฮล. 52E2250031058
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
แยมเสาวรส
กอท.ฮล. 527550980458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ขนุนอบแห้ง แบบฟรีซดราย บางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 100g.)
กอท.ฮล. 52I7960051261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
ขนุนอบแห้ง
กอท.ฮล. 52C1572220262
รับรองฮาลาลถึง 12/02/2021
แคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
กอท.ฮล. 52A9540080853
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พี พี สับปะรดอบแห้ง
กอท.ฮล. 52E2250041058
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
ทุเรียน(หมอนทอง) แช่แข็ง บางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 250g.)
กอท.ฮล. 52I7960061261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52C1572230262
รับรองฮาลาลถึง 12/02/2021
เปลือกส้มโอแช่อิ่มอบแห้ง
กอท.ฮล. 52A9540100455
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พี พี มะละกออบแห้ง
กอท.ฮล. 52E2250051058
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
วุ้นมะพร้าวปั่นหยาบในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 517550960458
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ทุเรียน(หมอนทอง) แช่แข็ง บางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 450g.)
กอท.ฮล. 52I7960071261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
สับปะรดอบแห้ง
กอท.ฮล. 52C1572240262
รับรองฮาลาลถึง 12/02/2021
ว่านผงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52A9540110858
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
พี พี ขิงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52E2250061058
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
สับปะรดกระป๋อง
กอท.ฮล. 51A9540050851
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
ถั่วแดง-แปะก๊วยกวน
กอท.ฮล. 517550910457
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
มะละกอสี่สีอบแห้ง
กอท.ฮล. 517551170459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
มะขามคลุกเบอร์ 1
กอท.ฮล. 52C6220040656
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2021
มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
กอท.ฮล. 526910020645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
กอท.ฮล. 526910030645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
สตรอเบอร์รี่ทอปปิ้ง
กอท.ฮล. 517551150459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
กอท.ฮล. 526910040645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: