สินค้า
น้ำมะนาว
กอท.ฮล. 51A3300081255
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
น้ำเลมอน
กอท.ฮล. 51A3300091255
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
แบล็คเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 517551120459
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51A2200391059
รับรองฮาลาลถึง 29/10/2020
ตะไคร้สดบดละเอียดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51A3300101255
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 52J5030010662
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2021
ขนุนอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I9900010162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2021
ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51A2200401059
รับรองฮาลาลถึง 29/10/2020
ใบมะกรูดสับละเอียดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51A3300111255
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
กล้วยหอมกรอบ
กอท.ฮล. 52I9900020162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2021
กระเทียมไทยสดบดละเอียดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 51A3300121255
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
กล้วยทอดกรอบ รสหวาน
กอท.ฮล. 52H9280190662
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
สับปะรดอบกรอบ
กอท.ฮล. 52I9900030162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2021
มะม่วงสดแช่แข็ง (เสียบไม้)
กอท.ฮล. 51A3300131258
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 51A2200411059
รับรองฮาลาลถึง 29/10/2020
มะม่วงสดแช่แข็ง (หั่นเต๋า)
กอท.ฮล. 51A3300141258
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
กล้วยทอดกอรบ รสเค็ม
กอท.ฮล. 52H9280210662
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021
เผือกกรอบ
กอท.ฮล. 52I9900050162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2021
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 51A3300151259
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ทุเรียน(หมอนทอง) อบแห้งแบบฟรีซดรายบางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 50g.)
กอท.ฮล. 52I7960011261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
กระเจี๊ยบกรอบ
กอท.ฮล. 52I9900060162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2021
ขิงอบแห้ง
กอท.ฮล. 51A3300161259
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
กอท.ฮล. 52A9540040850
รับรองฮาลาลถึง 19/08/2021
ทุเรียน(หมอนทอง) อบแห้งแบบฟรีซดรายบางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 100g.)
กอท.ฮล. 52I7960021261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
บร็อคโคลี่กรอบ
กอท.ฮล. 52I9900070162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2021
สับปะรดอบแห้ง
กอท.ฮล. 51A3300171259
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
พี พี มะพร้าวอบกรอบ
กอท.ฮล. 52E2250011058
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
ทุเรียน(หมอนทอง) อบแห้งแบบฟรีซดรายบางกอกคิง แอล โอ เอฟ (น้ำหนักสุทธิ 210g.)
กอท.ฮล. 52I7960031261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
บ๊วยดอง
กอท.ฮล. 51A3300181259
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: