สินค้า
ฟรุตตี้ cup
กอท.ฮล. 83E2900691058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
JO 282 JAPANESE BREAD CRUMB (MIX)
กอท.ฮล. 838620930357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้ทุเรียน (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430410861
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
แฟนซีลาย
กอท.ฮล. 83E2900701058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
JO 060-10 JAPANESE BREAD CRUMB (ORANGE)
กอท.ฮล. 838620940357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้ถั่วเหลือง(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430420761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ลองจอนจิ๋ว,ลองจอนใหญ่
กอท.ฮล. 83E2900711058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
RD 54053 BREAD CRUMB (MIX) ORANGE & YELLOW
กอท.ฮล. 838620950357
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้ชาเขียวกลิ่นถั่วเหลือง(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430430761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ซันเดย์
กอท.ฮล. 83E2900721058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
CRACKER BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620250456
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้บัวหยกกลิ่นถั่วเหลือง (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430440761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
คัพโคนดอกไม้
กอท.ฮล. 83A8440320461
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
ดาวรวม
กอท.ฮล. 83E2900731058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
MIXED BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620260456
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้กาแฟกลิ่นถั่วเหลือง (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430450761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
บอลถั่ว - มะพร้าว
กอท.ฮล. 83E2900741058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
ORANGE BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620270456
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้ช็อกโกแลตกลิ่นถั่วเหลือง (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430460761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
บอลปาดชาโคล
กอท.ฮล. 83E2900751058
รับรองฮาลาลถึง 19/10/2020
YELLOW BREAD CRUMB
กอท.ฮล. 838620280456
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2020
ไส้เม็ดบัว (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430470761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: