สินค้า
ไข่ขาวเหลวไฮวิปแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640491260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่สด
กอท.ฮล. 26B7640451259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ขาวเหลวแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640051255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่ต้มสุกปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26B7640441259
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
THAI FRESH BROWN EGGS (EXTRA JUMBO)
กอท.ฮล. 26F0440070760
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640061255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
KCF FRESH HEN EGGS (JUMBO SIZE)
กอท.ฮล. 26F0440080760
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
เมล็ดบัวอบกรอบ รสเกลือ
กอท.ฮล. 26D1670650562
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
ชาดีบัว รสดั้งเดิม
กอท.ฮล. 26D1670660562
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 26B7640071255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่เป็ดสด  (จำนวน 4 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160010761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่เป็ดสด  (จำนวน 6 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160020761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่เป็ดสด  (จำนวน 10 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160030761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่เค็มต้ม (จำนวน 4 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160040761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่เค็มต้ม  (จำนวน 20 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160050761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 2%
กอท.ฮล. 26B7640091255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเค็ม  (จำนวน 6 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160060761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่แดงเค็ม  (จำนวน 25 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160070761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่แดงเหลวแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640101255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่เยี่ยวม้า  (จำนวน 4 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160080761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640111255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่เยี่ยวม้า(จำนวน 6 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160090761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 26B7640121255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 2
กอท.ฮล. 26B7640131255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 2%
กอท.ฮล. 26B7640161255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่กวน เอ็มดี รสกุ้ง
กอท.ฮล. 26B3710290159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ผสมเกลือ สูตร 1
กอท.ฮล. 26B7640141255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่กวน เอ็มดี รสปลาหมึก
กอท.ฮล. 26B3710300159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่กวน เอ็มดี รสไก่
กอท.ฮล. 26B3710310159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่กวน เอ็มดี รสเนื้อ
กอท.ฮล. 26B3710320159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็งผสมน้ำตาล 10%
กอท.ฮล. 26B7640151255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่กวน เอ็มดี รสเนยแข็ง
กอท.ฮล. 26B3710330159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
ไข่กวน เอ็มดี รสปลา
กอท.ฮล. 26B3710340159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: