สินค้า
ผลิตภัณฑ์นมกลิ่นกล้วยพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 600961530256
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 710580010941
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
นักเก็ตไก่คลาสสิคพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 276972190654
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ไก่ทอดคาราเกะ (200 กรัม, 1 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 27A0930501055
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2021
ไก่อบเทอริยากิ (90 กรัม, 150 กรัม, 200 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0930511055
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2021
ปีกกลางไก่ออลีน (200 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931540561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2022
เงาะในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 515390051245
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
ลูกตาลในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 515390141246
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
น้ำมะพร้าว  60% ผสมเนื้อมะพร้าว
กอท.ฮล. 915390251246
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
น้ำส้ม 100%  จากน้ำส้มเข้มข้น
กอท.ฮล. 915390281246
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
เงาะในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 515390520351
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
น้ำมะพร้าว 100%
กอท.ฮล. 915390861256
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
น้ำแตงโม 100%
กอท.ฮล. 915391180760
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
น้ำมะม่วง 23%
กอท.ฮล. 915391311260
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: