สินค้า
น้ำเชื่อม กลิ่นตะไคร้ (250 มล.,750 มล.)
กอท.ฮล. 743660450360
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำเชื่อม กลิ่นบัวหลวง (250 มล.,750 มล.)
กอท.ฮล. 743660460360
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำเชื่อม กลิ่นมะขาม (250 มล.,750 มล.)
กอท.ฮล. 743660480360
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำเชื่อม โกลเด้น ไซรัป (ขนาด 1.2 กก, 850 ml. 1250 kg.)
กอท.ฮล. 743660530161
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำเชื่อม ขนาด 4.5 กก แบบแกลลอน
กอท.ฮล. 743660540161
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำเชื่อม ขนาด 20 กก. แบบ Bag in Box
กอท.ฮล. 743660550161
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำเชื่อม โกลเด้น ไซรัป ขวด 300 มล. (420 กรัม)
กอท.ฮล. 743660600761
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
เนเชอรัล แบลคสแตรป โมลาส (ขนาด 350 มล., 3.8 ลิตร, 25 ลิตร, 25 กิโลกรัม (17.86 ลิตร), ถัง IBC, Flexi Bag, Tank car)
กอท.ฮล. 743660621161
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม
กอท.ฮล. 743660680163
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำตาลทรายขาว 335 กรัม
กอท.ฮล. 743660690163
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2021
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 744690030353
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2021
ผลไม้รวมในน้ำเชี่อม
กอท.ฮล. 52F2630040859
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2021
ผลไม้รวมในน้ำเชี่อม
กอท.ฮล. 52F2630100861
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2021
ผลไม้รวมในน้ำเชี่อม
กอท.ฮล. 52F2630110861
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2021
ผลไม้รวมในน้ำเชี่อม
กอท.ฮล. 52F2630120861
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: