สินค้า
ชูการ์ เฟลเวอร์ อี_1903496 อี_1903496 (กลิ่นน้ำตาล) - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45922280262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
003314 กลิ่นวู๊ดแอปเปิ้ล
กอท.ฮล. 99F3982090960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
กากถั่วเหลืองพร่องน้ำมัน
กอท.ฮล. 54B5850030553
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2019
001782 กลิ่นไก่
กอท.ฮล. 99F3982580961
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
กลิ่นสโมเคส เอ็มบี 12 ดราย จีเอฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020520261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750030949
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
ผงใยอาหาร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อินูลิน) ตรา นิวทรีชั่น
กอท.ฮล. 10I4020081061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750080949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
เพคตินคลาสสิค เอแจ สองศูนย์หนึ่ง ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200171047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
ไดฟูกุรสชาเขียว ตรา บี.ไอ.เอฟ.
กอท.ฮล. 811220871157
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H6460090461
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
เพคตินเอมิด ซีเอฟ ศูนย์สองห้า  ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200661047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
แป้งข้าวเกรียบปากหม้อ ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221511159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877490261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
เจม มีเดียม (มะพร้าวฝอยทำให้แห้ง)
กอท.ฮล. 52C4890050261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
คาราจีแนน ฟู้ดเจล ไอซี หนึ่งหก ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201151047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99I5180041061
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 77B2670260262
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2020
คาราจีแนน ยูเจล ซูพราเทค ศูนย์เก้า ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201641047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
โซดาแอช เด้นส์
กอท.ฮล. 99D6230091260
รับรองฮาลาลถึง 15/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260490761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
ไตรโซเดียม ฟอสเฟต
กอท.ฮล. 99C7940780960
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2019
เพคติน เอมิด ซีเอ็ม ศูนย์สองห้า ตราเฮทแอน์เอฟ
กอท.ฮล. 99A3202130351
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
บีเอสที-พีแอล3-ซี (ไขมันพืช) ตรา VIVO
กอท.ฮล. 61B9861411261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877080161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
ไดร์-โคท โยเกิร์ต เฮทบีเอส-หกหนึ่งหกสาม ตรา ทาคาตะ
กอท.ฮล. 99A3202640356
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640250162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
สีเขียวแอปเปิล (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรากุญแจ
กอท.ฮล. 99A1670251058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
 -
 
-
กอท.ฮล. 99F8570520262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
ไข่ขาวผง
กอท.ฮล. 26C5490110361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
Dehydol LS4 TH
กอท.ฮล. 99H2190171260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
บีบีคิว ชิคเก้น วิง ซีซันนิ่ง เอ1710455 (ซอสผงปรุงรสไก่บาร์บีคิว) - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45921220262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
001586 กลิ่นชาดำ
กอท.ฮล. 99F3981760960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290250861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
สโมค เฟลเวอร์ เอ1107131 (กลิ่นควัน) - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45921710262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: