สินค้า
เพคตินคลาสสิค เอวาย เก้าศูนย์ห้า ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200301047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
แป้งสำเร็จรูปทำเครป (สูตรไม่มีกลูเตน) ตรา บี ไอ เอฟ
กอท.ฮล. 771221010658
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
คาราจีแนน ฟู้ดเจล ซีดี ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3200791047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
ขนมโมจิสไตล์ญี่ปุ่นรสทุเรียน ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221641159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
แป้งข้าวจ้าว ตรา คาร่า
กอท.ฮล. 77H5930010461
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 74A8430030450
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
คาราจีแนน ฟู้ดเจล เอ็มเจ ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201281047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877380261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
คาราจีแนน อะควอเจล จียู แปดศูนย์ห้า ตรา มาเซล
กอท.ฮล. 99A3201771047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
แป้งบัตเตอร์มิกซ์  ตรา บี ไอ เอฟ
กอท.ฮล. 771221891159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 998071020760
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
เพคติน คอมบิ พลัส สองศูนย์หนึ่ง ตราเฮทแอนด์เอฟ
กอท.ฮล. 99A3202260353
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
ก๊าซคลอรีน เครื่องหมายการค้า AGC
กอท.ฮล. 755580080159
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260380761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
ซีซันนิ่งวาซาบิ เฮทบีเอส หกสองเจ็ดสี่ ตรา ทาคาตะ
กอท.ฮล. 99A3202770358
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
คลาสสิคโค เอฟซีซี-แอลที (เนยเทียม) ตรา VIVO
กอท.ฮล. 61B9861301261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1876970161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99F8570520262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640140162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
สีม่วง (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรา ดาว
กอท.ฮล. 99A1670111148
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
TRJ ตรา Ameenah
กอท.ฮล. 12E4200141158
รับรองฮาลาลถึง 04/02/2020
Dehydol LS2 TH
กอท.ฮล. 99H2190061260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
โนริ ซีวิด เฟลเวอร์ เอ1505635 (กลิ่นสาหร่าย) - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C4598820758
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
001223 กลิ่นฟักเขียว
กอท.ฮล. 99F3981650960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290140861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
ฟิช ซอส เฟลเวอร์ เอ1782628 (กลิ่นน้ำปลา) - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45921600262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
000768 กลิ่นพีช
กอท.ฮล. 99F3982140960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
30665547 กลิ่นกริลล์ธรรมชาติ วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ
กอท.ฮล. 99H4020010261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
โชยุ เฟลเวอร์ เอ1714442 (กลิ่นซอสโชยุ ) - ตรา วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กอท.ฮล. 99C45922090262
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021
002426 กลิ่นสละไซเดอร์
กอท.ฮล. 99F3982630961
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
กลิ่นสโมเคส เอส ที 25 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020570261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750080949
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
สวิซซี่ เอ 2 (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรา นิวทรีชั่น
กอท.ฮล. 99I4020171061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750130949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: