สินค้า
กะทิ 100%
กอท.ฮล. 536220200945
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
นม ยู.เอช.ที
กอท.ฮล. 60A0440010859
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2021
นม ยู.เอช.ที รสหวาน
กอท.ฮล. 60A0440020859
รับรองฮาลาลถึง 23/08/2021
ลูกชิ้นเนื้อ สูตร 2 (เนื้อผสมไก่)
กอท.ฮล. 31F3510260561
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
ลูกชิ้นเอ็น สูตร 2 (เนื้อผสมไก่)
กอท.ฮล. 31F3510270561
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
ลูกชิ้นเนื้อไก่
กอท.ฮล. 21F3510070859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
ลูกชิ้นเอ็นไก่
กอท.ฮล. 21F3510080859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
ลูกชิ้นไก่สาหร่าย
กอท.ฮล. 21F3510090859
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
ไส้กรอกไก่รมควัน
กอท.ฮล. 21F3510270861
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ  100%
กอท.ฮล. 79A5480230553
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมคัดพิเศษ
กอท.ฮล. 79A5480240553
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 79A5480411154
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง 100%
กอท.ฮล. 79A5480510560
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480530560
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
มะม่วงอบแห้ง
กอท.ฮล. 52G4450030661
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เครื่องดื่มสมุนไพร  สูตรจับเลี้ยง
กอท.ฮล. 95C7630240659
รับรองฮาลาลถึง 18/06/2020
กาแฟ 3 อิน 1 โรบัสต้า (กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง)
กอท.ฮล. 827260100761
รับรองฮาลาลถึง 13/06/2021
วุ้นเส้น ตรา หงษ์ (40 กรัม,80 กรัม,200 กรัม,500 กรัม,1 กิโลกรัม,10 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 721890020442
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
วุ้นเส้น (40 กรัม,80 กรัม,200 กรัม,500 กรัม,1 กิโลกรัม,10 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 721890030442
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
วุ้นเส้นสด  (200 กรัม,500 กรัม,1 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 721890101146
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
สาคูขาว
กอท.ฮล. 721890220660
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
สาคูรวมมิตร
กอท.ฮล. 721890250660
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
แป้งมันสำปะหลัง
กอท.ฮล. 721890280660
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
แป้งข้าวเจ้า
กอท.ฮล. 721890300660
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
แป้งข้าวเหนียว
กอท.ฮล. 721890310660
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำส้มเขียวหวานผสมเกล็ดส้ม 100% จากน้ำส้มเขียวหวานเข้มข้น
กอท.ฮล. 91A2070270148
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
น้ำมะเขือเทศ  100%  จากมะเขือเทศเข้มข้น
กอท.ฮล. 91A2070290148
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: