สินค้า
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750110949
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877380261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
เพคตินคลาสสิค เอแอส ห้าหนึ่งหนึ่ง ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200251047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877110161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
คาราจีแนน ฟู้ดเจล บีพี ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3200741047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
สีเหลือง เอดิเลคตาร์ตตราซีน (สีผสมอาหาร) ตรากุญแจ
กอท.ฮล. 99A1670281058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
คาราจีแนน ฟู้ดเจล เอ็มบี ศูนย์ห้า ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201231047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
Dehydol LS6 TH
กอท.ฮล. 99H2190201260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
คาราจีแนน อะควอเจล จีจี หนึ่งหนึ่ง ตรา มาเซล
กอท.ฮล. 99A3201721047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นชาร์เด็กซ์ เอช จีเอฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020150261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เพคติน คลาสสิค ซีเจ สองศูนย์หก ตรา H&F
กอท.ฮล. 99A3202210352
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
ซีซันนิ่งวาซาบิ เฮทบีเอส หกสองสามห้า ตรา ทาคาตะ
กอท.ฮล. 99A3202720358
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นสโมเคส 5003 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020400261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99E7840020459
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2020
เกลือป่นเม็ดทะเล ตรา NABILA BRAND
กอท.ฮล. 75F3660021061
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
แอดเวนทิส 330
กอท.ฮล. 99J4260030462
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640300162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
000673 กลิ่นบลูเบอร์รี
กอท.ฮล. 99F3981590960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
003254 กลิ่นดอกบัว
กอท.ฮล. 99F3982080960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
001742 กลิ่นพีช
กอท.ฮล. 99F3982570961
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750250356
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750030949
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1876250461
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
เพคตินคลาสสิค เอแจ สองศูนย์หนึ่ง ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200171047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877030161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
เพคตินเอมิด ซีเอฟ ศูนย์สองห้า  ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200661047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
สีฟ้าสด (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) ตราดาว
กอท.ฮล. 99A1670181052
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
คาราจีแนน ฟู้ดเจล ไอซี หนึ่งหก ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201151047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
Dehydol LS3 TH
กอท.ฮล. 99H2190121260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
คาราจีแนน ยูเจล ซูพราเทค ศูนย์เก้า ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201641047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นธรรมชาติ เมสควิท สโมค มอลโตเด๊กซ์ตริน (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020070261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
เพคติน เอมิด ซีเอ็ม ศูนย์สองห้า ตราเฮทแอน์เอฟ
กอท.ฮล. 99A3202130351
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นสโมค ออย เอ็ม เอสเอ็ฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020630261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ไดร์-โคท โยเกิร์ต เฮทบีเอส-หกหนึ่งหกสาม ตรา ทาคาตะ
กอท.ฮล. 99A3202640356
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
กอท.ฮล. 18J0630010162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99F8570520262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
BM-8 (FOOD ADDITIVE) ตรา บริษัท เอฟ.เอ. ฟู้ดส์ จำกัด
กอท.ฮล. 99C7430031061
รับรองฮาลาลถึง 08/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: