สินค้า
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750090949
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877360261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A3130490261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
เพคตินคลาสสิค เอแอส ห้าศูนย์เจ็ด ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200231047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877090161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
คาราจีแนน ฟู้ดเจล บีเอ ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3200721047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
สีเหลือง (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรากุญแจ
กอท.ฮล. 99A1670261058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750230454
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
คาราจีแนน ฟู้ดเจล เอ็มบี ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201211047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
Dehydol LS5 TH
กอท.ฮล. 99H2190181260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
คาราจีแนน อะควอเจล จีจี สาม ตรา มาเซล
กอท.ฮล. 99A3201701047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นชาร์เด็กซ์ แอปเปิ้ลวู้ด 6023 จีเอฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020130261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
มายองเนส เฟลเวอร์ เฮสบีเอส-หกศูนย์สี่ห้า ตรา TAKATA
กอท.ฮล. 99A3202190352
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นหอมทอด เอฟแอล ดับบลิวโอเอ็นเอ็ฟ 6161โอเอส (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020690261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
วีโด้กัม จี สองศูนย์ศูนย์ไอ ตรา ยูนิเพคติน
กอท.ฮล. 99A3202700357
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640030162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99F8570520262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เอซี 101
กอท.ฮล. 99J4260010462
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640280162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
000378 กลิ่นใบเตย
กอท.ฮล. 99F3981570960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
002976SD กลิ่นลิ้นจี่
กอท.ฮล. 99F3982060960
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
001524 กลิ่นเสาวรส
กอท.ฮล. 99F3982550961
รับรองฮาลาลถึง 26/09/2019
ไดโพรลีนไกลคอล แอลโอพลัส ตราดาว เคมิคอล
กอท.ฮล. 99C5450020560
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1876230461
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99H6460090461
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
เพคตินคลาสสิค เอเอฟ หกศูนย์สอง ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200151047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877010161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
เพคตินเอมิด ซีเอฟ ศูนย์หนึ่งศูนย์ ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200641047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
สีดำ (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) ตราดาว
กอท.ฮล. 99A1670161050
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750150352
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
คาราจีแนน ฟู้ดเจล ไอซี ศูนย์เก้า ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201131047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
Dehydol LS2 TH KA T
กอท.ฮล. 99H2190101260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
คาราจีแนน ยูเจล ซูพรา ตรา เอ็มซีพีไอ
กอท.ฮล. 99A3201621047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นเมสควิท สโมค ชูการ์ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020050261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
โคโคนัท เฟรเวอร์ สามสามเก้าหก ตราทาคาตะ
กอท.ฮล. 99A3202110351
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
กลิ่นควัน บีเอ็น 9 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020610261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: