กิฟฟารีน
ยานา ฟาร์ม
ซีรีโมน่า
ดีมอลต์
ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด
ดัชมิลล์ เจ็นไอ
ดัชมิลล์ 4 อิน 1
ดีน่า


เว็บไซต์นี้สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนฮาลาลแบบออนไลน์ได้ เพื่อให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกมั่นใจและเลือกซื้อสินค้าฮาลาลไทย ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามนโยบาย Thailand Halal 4.0 ตรวจสอบสถานะภาพบริษัทฮาลาลและสินค้าฮาลาล 

กรอก รหัสฮาลาลของบริษัท หรือ รหัสสินค้า เพื่อตรวจสอบสถานะภาพฮาลาล
โซย่า-เวย์ โปรตีน


กอท.ฮล. 100011571053
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018
อินนูลิน


กอท.ฮล. 100011581053
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018
มะรุม-ซี


กอท.ฮล. 100011591053
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018
อาร์ก-เอน-ออร์น


กอท.ฮล. 100011721054
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018
เบต้า พลูคาว


กอท.ฮล. 100011731054
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018
โค-คิวเทน แมกซ์


กอท.ฮล. 100011761054
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018
เกรป ซี-อี


กอท.ฮล. 100011851055
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2018